Vergeet geen aangifte bij de politie te doen. Indien u nog geen aangifte heeft gedaan bij de politie is het in een aantal gevallen raadzaam om dit alsnog te doen. Mochten er sterke aanwijzingen zijn over wie de dader is dan is het noodzakelijk om aangifte bij de politie te doen om zo over te kunnen gaan op mogelijke vervolging. Verder is het ook handig om aangifte te doen als u te maken heeft met structurele bedreiging.

Hoe doet u aangifte?

Er zijn 2 mogelijkheden om aangifte te doen. Enerzijds anoniem online via de website van de politie en anderzijds persoonlijk op het politiebureau.

 • Aaltje Noordewierstraat 401
 • Beresteinlaan 6
 • Burgemeester Patijnlaan 35
 • De Heemstraat 168
 • Fahrenheitstraat 192
 • Hoefkade 350
 • Jan Hendrikstraat 85
 • Mr. P. Droogleever Fortuynweg 111
 • Nieuwe Parklaan 250
 • Slachthuislaan 25
 • Vlaskamp 1
 • Zichtenburglaan 240

Aangifte

Bent u lastig gevallen, uitgescholden, mishandeld of erger, dan kunt u aangifte doen bij de politie. U verzoekt dan om strafvervolging. Aangifte van discriminatie kunt u alleen doen bij het politiebureau. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via 0900-8844 of het online contactformulier. U kunt alleen aangifte doen op strafbare gronden. Het moet dus gaan om discriminatie wegens ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele gerichtdheid of handicap.

(Anonieme) melding

Doet u een melding, dan stelt u de politie op de hoogte van de situatie. Tenzij er een ernstig feit is gepleegd, stelt de politie dan geen onderzoek in, maar registreert uw zaak wel. Er kan dan later altijd nog naar die zaak worden terugverwezen, bijvoorbeeld als het gedrag niet ophoudt. Door discriminatie te melden kan de politie sneller ingrijpen in geval van strafbare feiten. Hierdoor krijgt de politie een completer beeld van wat zich op het gebied van discriminatie afspeelt en kan het beleid op discriminatie beter toegespitst worden. U kunt online (anoniem) melding doen. Als u uw persoonsgegevens achterlaat dan wordt u mogelijk door de politie benaderd voor aanvullende informatie en advies. Als u anoniem meldt, gebeurt dit niet, maar wordt uw melding wel in de politiesystemen opgenomen.

Bron: Politie.nl