Platform Moslims in Den Haag is hèt platform voor islamitische organisaties. De leden van het platform bereiken gezamenlijk direct dan wel indirect meer dan de helft van de ruim 80.000 moslims die in Den Haag wonen. Het platform heeft tot doel het versterken van de banden tussen islamitische organisaties in Den Haag om zo de interne en externe relaties te verbeteren.

Persoonlijke ontwikkeling

Het platform zal dit bereiken door het stimuleren van de emancipatie van moslims in Den Haag. Moslims en islamitische organisaties worden via gemeenschappelijke projecten ondersteund om de zelfstandigheid te vergroten waarbij er speciale aandacht is voor kwetsbare groepen zoals ouderen, jongeren en vrouwen.

Je thuis voelen in Den Haag

Door het werken aan een betere beeldvorming over moslims in Den Haag zal het maatschappijbeeld van zowel moslims als niet-moslims verbeteren. Een betere beeldvorming zorgt voor meer onderling vertrouwen en meer samenwerking.

Een evenwichtige vertegenwoordiging

Door ons te richten op gemeenschappelijke belangen van aangesloten islamitische instellingen kan er op het vlak van deze gemeenschappelijke belangen met een stem naar buiten worden getreden. Het platform kan op deze manier namens haar leden gesprekken voeren met bijvoorbeeld de gemeente Den Haag of persverklaringen afgeven.